Sống trọn vẹn mỗi ngày

Hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa tới, hãy sống trọn vẹn hôm nay!