Sống trên đời rất khó

Sinh ra đời là một việc hết sức đơn giản, nhưng sống trên đời lại rất khó.

 

Xem Thêm Tác Giả D.Pi-xa-rep