Sống một lần

Ta chỉ được sống có một lần, song bù lại cho đến chót.

 

Xem Thêm Tác Giả G. Man - kin