Sống là hành động

Sống là hành động mà không hành động là chết.

 

Xem Thêm Tác Giả L. Mô - rit