Sống chứ không phải tồn tại

Sứ mệnh chân chính của con người là sống, chứ không phải tồn tại.

 

 

Xem Thêm Tác Giả G. Lơn - đơn