Sợi tóc của người yêu

Chỉ cần một sợi tóc của người yêu cũng đủ để kéo khỏe hơn bốn con bò mộng.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp