Số phận không ngẫu nhiên

Số phận không ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, nó giấu trong tính cách của bạn.

Xem Thêm Tác Giả Akutawa Ryunosuke (Nhật)