Số phận

Số phận có 2 cách có thể xô ngã chúng ta: Từ chối hoặc thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta.

Xem Thêm Tác Giả Amiel (Thụy Sĩ)