Sinh ra thần thánh

Trí tuệ khiến tâm hồn của mình dần dần sinh ra thần thánh.

Xem Thêm Tác Giả Augustine (Anh)