Sai lầm của bản thân

Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga