Sách tôi viết như nước

Sách tôi viết như nước, sách của những thiên tài vĩ đại viết như rượu. Nhưng uống nước là nhu cầu của mỗi người.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain (Mỹ)