Sắc đẹp làm vui mắt

Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền thu hút lòng người.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire