Sắc đẹp

Sắc đẹp rất cần trong lễ cưới, còn hạnh phúc thì cần trong suốt cả cuộc đời.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Nga