Rẻ mà quý

Không gì rẻ mà quý bằng thái độ lịch sự.

Xem Thêm Tác Giả Cerventès