Quyết tâm theo đuổi tài năng

Everyone has talent. What is rare is the determination to follow the talent to dark place where it leads.
Ai cũng có tài năng. Điều hiếm hoi là lòng quyết tâm theo đuổi tài năng đến nơi tăm tối mà nó dẫn qua.

Xem Thêm Tác Giả E Jong