Quyển tiểu thuyết của trái tim

Tình yêu chỉ là quyển tiểu thuyết của trái tim, sự khoái lạc mới là cốt truyện.

Xem Thêm Tác Giả Beaumarchais