Quyền lực duy nhất là pháp luật

Với nhân dân, quyền lực duy nhất là pháp luật; với cá nhân, quyền lực duy nhất là lương tâm.

Xem Thêm Tác Giả Hugo (Pháp)