Quyền lực của tiếng cười

Con người là loài duy nhất mà trời đã phú cho cái quyền lực của tiếng cười.

Xem Thêm Tác Giả Greville