Quốc gia vĩ đại

Quốc gia vĩ đại chính là quốc gia có thể sinh ra người vĩ đại.

Xem Thêm Tác Giả Disraeli (Anh)