Quốc gia thu hút những cái đầu vĩ đại

Chỉ có quốc gia thu hút những cái đầu vĩ đại hoặc coi trọng giáo dục mới có thể trở nên giàu có.

Xem Thêm Tác Giả Enrics (Mỹ)