Quay lưng về phía mặt trời

Khi bạn quay lưng về phía mặt trời, bạn chỉ nhìn thấy cái bóng của mình.

Xem Thêm Tác Giả Gibran (Libăng)