Quân tử

Không oán trời, không trách người là quân tử.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử