Quân tử và tiểu nhân

Quân tử nói bằng việc làm, tiểu nhân nói bằng ngọn lưỡi.

Xem Thêm Tác Giả Gia Ngữ