Quán rượu

Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nam Tư