Quả trên mặt đất

Quả trên mặt đất mọc lên nhờ những thứ thối rữa dưới mặt đất.

Xem Thêm Tác Giả Charles Dickens (Anh)