Quà tặng cuộc sống

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Prosperity makes friends and adversity tries them.
Sự thịnh vượng tạo nên bạn bè và hoạn nạn thử thách họ.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

My friend is he who will tell me my faults in private.
Bạn là người sẽ nói riêng cho ta biết các lỗi lầm của ta.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Only your real friends tell you when your face is dirty.
Chỉ những người bạn thực sự mới nói cho bạn biết khi nào mặt bạn dính nhọ.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Your friend is the man who knows all about you, and still likes you.
Bạn của ta là người biết tất cả về ta mà vẫn thích ta.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

A companion loves some agreeable qualities which a man may possess, but a friend loves the man himself.
Một người đồng hành với ta vì yêu thích những đức tính đáng yêu mà ta có, còn một người bạn thực sự lại yêu quý ta vì chính con người ta.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

To like and dislike the same thing, that is indeed true friendship.
Yêu và ghét cùng một thứ, đó đúng là tình bạn thực sự.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Never kiss a friend. If you have deeper feelings, never reveal them. You will lose that friend forever.
Đừng bao giờ hôn bạn mình. Nếu thấy lòng xao xuyến, đừng bao giờ để lộ. Bạn sẽ mất đi người bạn đó mãi mãi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Do not save your loving speeches
For your friends will they are dead
Do not write them on their tombstones,
Speak them rather now instead.
Xin chớ để dành lại những lời yêu thương
Để nói lúc bạn đã qua đời
Xin đừng viết chúng trên bia mộ
Nói lúc này đây mới tuyệt vời.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

If I had one gift that I could give you, my friend, it would be the ability to see yourself as other see you, because only then would you know how extremely special you are.
Nếu tôi có một món quà để tặng bạn, bạn tôi ơi, đó sẽ là khả năng bạn nhìn thấy mình như những người khác nhìn thấy bạn, bởi vì chỉ khi đó bạn mới biết bạn đặc biệt đến nhường nào.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The only service a friend can really render is to keep up your courage by holding up to you a mirror in which you can see a noble image of yourself.
Sự giúp đỡ duy nhất mà một người bạn có thể thực sự đem đến cho bạn là giữ vững lòng dũng cảm của bạn bằng cách giơ một tấm gương cho bạn soi để bạn có thể nhìn thấy hình ảnh cao quý của chính mình.

Page 1 of 4012345...102030...Last »