Quà tặng bất ngờ của cuộc sống

Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoi