Quá coi trọng tình yêu

Người quá coi trọng tình yêu thì mất đi tài sản và trí tuệ.

Xem Thêm Tác Giả Bacon (Anh)