Phụ nữ đẹp

Phụ nữ đẹp

Hãy đợi hoàng hôn để thấy cái đẹp của buổi bình minh và hãy đợi tuổi già để hiểu thế nào là một người phụ nữ đẹp.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Đức