Phụ nữ chỉ nhớ

Phụ nữ chỉ nhớ người đàn ông làm cho họ cười. Đàn ông chỉ nhớ người phụ nữ làm cho họ khóc.

Xem Thêm Tác Giả De Regnier