Phụ nữ

Phụ nữ luôn thuộc sở hữu của người đàn ông hiểu được cô ta, và cứu cô ta thoát khỏi cảnh bị hành hạ.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)