Phép lịch sự

Phép lịch sự là quy tắc chi phối các mối quan hệ, đó là nghệ thuật của lòng vị tha.

Xem Thêm Tác Giả Erasme