Phát hiện

Phát hiện một con đường không thể đi qua, chính là một cống hiến lớn đối với khoa học.

Xem Thêm Tác Giả Einstein (Mỹ)