Pháp luật

Pháp luật đơn giản và cố định luôn tốt hơn pháp luật hoàn thiện mà lại không có uy quyền.

Xem Thêm Tác Giả Xiusdide (Hy Lạp)