Pháp luật

Pháp luật là đạo đức biển hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong.

Xem Thêm Tác Giả Lincoln (Mỹ)