Phẩm cách

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Phẩm cách là một sức mạnh bên trong, sự tồn tại của nó có thể trực tiếp phát huy tác dụng, mà không cần nhờ bất kì thủ đoạn nào.

Xem thêm , Danh ngôn Nhân cách, Danh ngôn Tính cách trên kho tàng danh ngôn