Phải tôn kính thầy dạy mình

Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế .

Xem Thêm Tác Giả Philoxêne De Cythêrê