Phải nghĩ

Giàu phải nghĩ đến lúc nghèo, trẻ phải nghĩ đến lúc già.

Xem Thêm Tác Giả Thuyết Uyển