Phải kính trọng con người!

Phải kính trọng con người! Đừng thương hại nó.

Xem Thêm Tác Giả M.Gorki