Phải biết cách dùng tiền

Nếu bạn muốn giàu có, chẳng những phải học cách làm ra tiền ma còn phải biết cách dùng tiền.

Xem Thêm Tác Giả Franklin