Trái đất tròn

Danh ngôn trong ngày

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.
Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.
Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Happiness in marriage is entirely a matter of chance.
Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

One half of the world cannot understand the pleasures of the other.
Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ, điều bạn nói và điều bạn làm hài hòa với nhau.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

No man is happy who does not think himself so.
Không ai hạnh phúc nếu không nghĩ mình hạnh phúc.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

It is not the level of prosperity that makes for happiness but the kinship of heart to heart and the way we look at the world. Both attitudes are within our power . . . a man is happy so long as he chooses to be happy, and no one can stop him.
Không phải mức độ giàu có tạo nên hạnh phúc mà đó là sự gần gũi của trái tim với trái tim và cách chúng ta nhìn thế giới. Cả hai thái độ này đều nằm trong tầm tay ta... một người hạnh phúc chừng nào anh ta còn chọn để mình hạnh phúc, và không ai ngăn cản anh ta được.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you've decided to look beyond the imperfections.
Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Indeed in general I hold that there is nothing truer than happiness, and nothing happier and sweeter than truth.
Thực sự thì tôi cho rằng không gì thực hơn hạnh phúc và không gì hạnh phúc và ngọt ngào hơn sự thật.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. Jim Rohn

Page 8 of 369« First...678910...203040...Last »
Bản quyền thuộc về website Kho tàng danh ngôn