Khuôn mặt đẹp

Danh ngôn trong ngày

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

It’s easier to go down a hill than up it but the view is much better at the top.
Đi xuống một ngọn đồi dễ hơn là leo lên, nhưng quang cảnh trên đỉnh đồi đẹp hơn nhiều.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

We are like tea bags; we don’t know our strength until we are in hot water.
Chúng ta giống như những túi trà; chúng ta không biết điểm mạnh của mình cho đến khi ngâm mình vào nước nóng.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It is the horse that finishes a neck ahead wins the race.
Đừng hài lòng với việc chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hãy làm nhiều hơn thế. Con ngựa về đích trước hơn một cái cổ là con ngựa thắng cuộc đua.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

It is not good for all our wishes to be filled; through sickness we recognize the value of health; through evil, the value of good; through hunger, the value of food; through exertion, the value of rest.
Không phải là hay khi tất cả các ước muốn của chúng ta đều được thỏa mãn; qua ốm đau chúng ta nhận ra giá trị của sức khỏe, qua cái ác chúng ta nhận ra giá trị của cái thiện; qua đói khát chúng ta nhận ra giá trị của thức ăn; qua nỗ lực ráng sức, chúng ta nhận ra giá trị của nghỉ ngơi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Don’t join an easy crowd, you will not grow. Go where expectations and the demands to perform are high.
Đừng gia nhập một đám đông dễ dãi, bạn sẽ không trưởng thành đâu. Hãy đến những nơi mà kỳ vọng và yêu cầu thể hiện phải cao.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.
Khi mọi việc dường như đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải cùng chiều gió.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Most people have vast potential. most can do extraordinary things if they take the risks. Yet most don’t, they sit in front of the TV and treat life as if it goes on forever.
Phần lớn mọi người đều có tiềm năng khổng lồ, phần lớn đều có thể làm những điều phi thường nếu họ dám liều lĩnh. Tuy nhiên phần lớn không làm như vậy, họ ngồi trước ti vi và đối xử với cuộc đời như thể nó cứ tiếp diễn mãi mãi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Mental idleness is the seed bed of fear, frustration and anxiety. At the first sign of worry, try to get busy doing something, anything.
Trí óc nhàn rỗi là mầm mống của nỗi sợ hãi, vỡ mộng và lo âu. Khi mới xuất hiện dấu hiệu lo lắng đầu tiên, hãy cố bắt mình bận rộn bằng cách làm một việc gì đó, bất cứ việc gì.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Emptiness is a symptom that you are not living creatively. You either have no goal that is important enough to you, or you are not using your talents and efforts in striving toward an important goal.
Sự trống rỗng là triệu chứng cho thấy bạn đang sống một cách thiếu sáng tạo. Hoặc bạn không có mục tiêu gì đủ quan trọng đối với bạn, hoặc bạn không đang sử dụng tài năng và nỗ lực của mình để phấn đấu cho một mục tiêu quan trong.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.
Nếu bạn làm việc bạn luôn làm, bạn sẽ nhận được thứ bạn luôn nhận được.

Page 2 of 37412345...102030...Last »
Bản quyền thuộc về website Kho tàng danh ngôn