Danh ngôn trong ngày

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.
Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Người nào yêu thực sự người đó không ghen. Thực chất của tình yêu là lòng tự tin. Tước bỏ lòng tin trong tình yêu tức là tước bỏ nền tảng tạo nên sức mạnh và độ bền vững của tình yêu…tước bỏ tính chất cao đẹp của tình yêu.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Kẻ cô đơn chỉ là cái bóng của một con người. Kẻ không được yêu thì dù ở giữa mọi người vẫn thấy cô đơn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Tình yêu chính là lòng tốt, là ánh sáng nột tâm soi rọi con người và ban cho con người nguồn ấm áp vô tận.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Thậm chí khi miệng của bạn đã chảy máu cũng đừng nhổ ra trước mặt kẻ thù.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Only the educated are free.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

One way to keep momentum going is to have constantly greater goals.

Page 2 of 36612345...102030...Last »
Bản quyền thuộc về website Kho tàng danh ngôn