Ở nhiều người, lời nói đi trước tư tưởng.

Ở nhiều người, lời nói đi trước tư tưởng. Họ chỉ biết những gì họ suy nghĩ sau khi đã nghe những gì mình nó.

Xem Thêm Tác Giả Gustave Lebon

  • Tran Lisa

    Thay^’ cung~ dung’.