Ở đời lắm sự bất công

Ở đời lắm sự bất công,

Thằng thì thích gái thằng không thích gì.

Thằng thì chỉ thích bánh mỳ,

Thằng thì đi tắm chỉ kỳ mỗi mông.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh

  • binh minh

    câu này chỉ mang tính một phía thui