Nước mắt

Nước mắt là hương liệu của tình yêu, tình yêu thấm đẫm trong nước mắt là tình yêu đáng yêu nhất.

Xem Thêm Tác Giả Scott (Anh)