Nước mắt đàn ông

Giọt nước mắt của người đàn ông thực sự là người đàn ông khiến chúng ta xúc động hơn những giọt nước mắt cuả người đàn bà.

Xem Thêm Tác Giả Denis Diderot