Nước mắt đàn bà

Nước mắt đàn bà chỉ làm điên đầu được những kẻ dại dột.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Pháp