Nước mắt

Nước mắt là nụ cười cực độ.

Xem Thêm Tác Giả Steldhall