Nụ hôn

Nụ hôn là con dấu trên khế ước tình yêu.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare