Nữ hoàng

Đẹp và được yêu, đó chỉ mới là đàn bà. Xấu mà biết làm cho người ta yêu, đó là nữ hoàng.

Xem Thêm Tác Giả B. Đôrơvinli